Ladányi Imre

1902 - 1986

Életrajz

Ladányi Imre Aba Novák Vilmos tanítványa volt. Budapesti orvosi tanulmányai mellett festett, rajzokat, fametszeteket, illusztrációkat készített. 1927-ben szerezte meg orvosi diplomáját, majd Berlinbe költözött bőrgyógyászatot tanulni. Berlinben töltött évei alatt a Edvard Munch és a német expresszionizmus hatottak rá. 1927-ben szerepelt néhány műve az expresszionista művészet legjelentősebb orgánumának, a Der Sturm-nak a kiállításán. Berlin után egy rövid időre Bécsbe költözött, ahol megismerkedett Gustav Klimt, Egon Schiele és Oskar Kokoschka művészetével majd 1928-ban visszatért Magyarországra tanulni. Barátai között sok avantgárd költő és író volt. 1929-ben New Yorkba költözött, ahol orvosként dolgozott. Szabadidejét avantgárd művészek társaságában töltötte, akik arra inspirálták, hogy maga is fessen. Barátja volt a zeneszerző  Edgar Varese, a költő Kenneth Patchen, Anais Nin és Henry Miller írók. A II. világháborúban katonaorvosként előbb Észak-Afrikában, majd az olasz fronton dolgozott. 1945-ben egy ideig Budapesten és Kecskeméten élt, de 1946-ban visszament Amerikába.

 

Művészetében az ötvenes években fordulat következett, absztrakt képeket festett, eltávolodott a konkrét formák ábrázolásától. A festékbe idegen anyagokat kevert melyekkel különös faktúrájú műveket hozott létre. Szobrokat, színes fametszeteket és kollázsokat is készített hasonló technikával. Olajfestményei egyre nagyobbak lettek, néhány triptichonja a három métert is meghaladta. 1954-től újra kiállított: több egyéni és csoportos tárlaton mutatta be műveit Amerikában és európai városokban. Művei magyarországi közgyűjteményekben a többi közt a Magyar Nemzeti Galériában, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, a Kecskeméti Képtárban találhatók meg. Amerikában több közgyűjtemény őrzi munkáit. 

Related artworks

Krisztus (1923)

Ladányi Imre

2,000 USD

Strike (1933)

Ladányi Imre

1,200 USD

Csendélet (1945)

Ladányi Imre

3,000 USD

Önarckép (1938)

Ladányi Imre

800 USD